Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster med hög kvalitet. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. För mer information, se vår sekretesspolicy.
pewag austria › Privacy Protection

Dataskyddsinformation


Denna webbplats bedrivs av pewag International GmbH, Gaslaternenweg 4, 8041 Graz, Österrike (”vi” resp. ”oss”). Denna information beskriver hur vi som dataskyddsombud behandlar dina personuppgifter i samband med denna webbplats.

1 Vilka uppgifter om dig behandlar vi?


Under ditt besök på denna webbplats kommer vi att registrera följande uppgifter: datum och klockslag för öppningen av en sida på vår webbplats, din IP-adress, din webbläsares namn och version, den webbsida (URL) som du besökte innan du öppnade denna webbplats, vissa cookies (se punkt 2 nedan) och de uppgifter som du själv bidrar med genom att fylla i kontaktformuläret eller registrera dig i vår webbshop.
Du har ingen skyldighet att verkligen ange de uppgifter som vi ber om på vår webbplats. Men om du inte gör det kommer du inte att kunna använda samtliga funktioner på webbplatsen.

2 Cookies


På denna webbplats används så kallade cookies. En cookie är en liten fil som kan sparas på din dator när du besöker en webbplats. Principiellt används cookies för att erbjuda användare ytterligare funktioner på en webbplats. De kan exempelvis användas för att underlätta din navigering på en webbplats, göra det möjligt för dig att fortsätta använda en webbplats där du har lämnat den och/eller spara dina preferenser och inställningar när du besöker webbplatsen igen. Cookies kan inte komma åt, läsa eller ändra några andra data på din dator.
De flesta cookies på denna webbplats är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats igen. Permanenta cookies förblir däremot på din dator tills du raderar dem manuellt i din webbläsare. Sådana permanenta cookies använder vi för att känna igen dig när du besöker vår webbplats nästa gång.
Om du vill kontrollera cookies på din dator kan du välja webbläsarinställningar så att du får ett meddelande när en webbplats vill spara cookies. Du kan även blockera cookies eller radera dem om de redan har sparats på din dator. Om du vill veta mer om hur du kan utföra dessa steg kan du använda dig av hjälpfunktionen i din webbläsare.
Notera dock att en blockering eller radering av cookies kan begränsa din internetupplevelse och hindra dig från att använda denna webbplats i full omfattning.

 
 
Partner Cookie Description
Kentico/Emakina SAP.NET_SessionId
CMSPreferredCulture
VisitorStatus
Ensures that your country settings are saved and that the cookie-bar-settings are saved.
 
Analytical Cookies


Partner Cookie Description
Google Analytics _ga
_gid
_gat_UAXXXXX
Non personal-related infos for statistical usage.
Mouseflow ApS mf_+Userid
mf_user
Anonymized recording of visitors navigating on our website
 

Marketing Cookies


Partner Cookie Description 
Adroll Inc __ar_v4 Retargeting (personalized advertising)
Facebook Currently not in use Retargeting  (personalized advertising)
Google Adwords Currently not in use Retargeting  (personalized advertising)


3 Syften med databehandlingen


Vi kommer att behandla dina personuppgifter i följande syften:
  • För att ställa denna webbplats till ditt förfogande och för att fortsätta att förbättra och utveckla denna webbplats
  • För att kunna skapa användningsstatistik
  • För att kunna identifiera, förhindra och undersöka angrepp mot vår webbplats
  • För att svara på dina frågor
  • För att kunna identifiera dig som besökare resp. kund i vår webbshop


4 Rättslig grund för behandlingen


Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt till största delen berättigade intresse (i enlighet med art. 6, stycke 1f i EU:s Dataskyddsförordning) som består i att nå de syften som nämns under punkt 3.


5 Överföring av dina personuppgifter


För de syften som nämns ovan kommer vi att överföra dina personuppgifter till följande mottagare:
  • IT-leverantörer till oss
  • [Annan kategori av överföringsmottagare]
En del av de mottagare som nämns ovan befinner sig utanför ditt land eller behandlar dina personuppgifter där. Andra länders dataskyddsnivåer kan i vissa fall vara annorlunda än i ditt land. Vi överför dock endast dina personuppgifter till länder för vilka EU-kommissionen har avgjort att de har en lämplig dataskyddsnivå, eller så vidtar vi åtgärder för att garantera att alla mottagare har en lämplig dataskyddsnivå. För detta tecknar vi exempelvis standardavtalsklausuler (2010/87/EU eller 2004/915/EU). Dessa kan på begäran erhållas från dataprotection@pewag.com.


6 Tidsperiod för förvaringen


Vi kommer principiellt att spara dina uppgifter i tre månader. En längre förvaring sker endast om detta krävs för att undersöka konstaterade angrepp mot vår webbplats.
Om du registrerar dig på vår webbplats kommer vi åtminstone att spara dina uppgifter så länge som ditt konto finns, och därefter endast så länge som rättsliga skyldigheter kräver.
 

 


7 Dina rättigheter i samband med personuppgifter


Du har bland annat (enligt förutsättningarna för giltig lagstiftning) rätt att (i) kontrollera om och vilka personuppgifter vi har sparat om dig och erhålla kopior på dessa uppgifter, (ii) kräva att dina personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas enligt lagstiftningen korrigeras, kompletteras eller raderas, (iii) kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, (iv) vid särskilda omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller dra tillbaka det samtycke till behandlingen som getts tidigare, (v) kräva dataöverföringsbarhet, (vi) få reda på identiteten på tredje part till vilken dina personuppgifter överförs och (vii) klaga hos den ansvariga myndigheten.


8 Våra kontaktuppgifter


Om du har frågor eller synpunkter angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
pewag International GmbH
Gaslaternenweg 4
8041 Graz, Österrike
webmaster@pewag.com
 
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@pewag.com.
Senast uppdaterad 24 april 2018